راحتی مبل

"به نام خدا"

 

 

راحتی مبلمان اولین چیزی است که مورد توجه خواهان مبل قرار میگیرد که البته نکته قابل توجهی است

دکوراسیون خانه کم عرض و باریک با ایده های جدید و متفاوت

دکوراسیون خانه کم عرض و باریک با ایده های جدید و متفاوت

طراحی در خانه های دارای محیط کم عرض، طول زیاد از اهمیت بالایی برخوردار می باشد

دکوراسیون خانه کم عرض و باریک با ایده های جدید و متفاوت

دکوراسیون خانه کم عرض و باریک با ایده های جدید و متفاوت

طراحی در خانه های دارای محیط کم عرض، طول زیاد از اهمیت بالایی برخوردار می باشد

دکوراسیون خانه کم عرض و باریک با ایده های جدید و متفاوت

دکوراسیون خانه کم عرض و باریک با ایده های جدید و متفاوت

طراحی در خانه های دارای محیط کم عرض، طول زیاد از اهمیت بالایی برخوردار می باشد

دکوراسیون خانه کم عرض و باریک با ایده های جدید و متفاوت

دکوراسیون خانه کم عرض و باریک با ایده های جدید و متفاوت

طراحی در خانه های دارای محیط کم عرض، طول زیاد از اهمیت بالایی برخوردار می باشد

نحوه تمیز کردن مبل پارچه ای

نحوه تمیز کردن کاناپه (یک روش ساده تمیز کردن مبلمان)

برای از بین بردن سریع آلودگی از روش سرکه استفاده کنید: چند قطره سرکه را به نصف فنجان آب اضافه کنید


صفحه 34 از 34