سبقت ایران از ۹۸ کشور در تولید چوب صنعتی

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال 1404 رتبه صنعتی ایران در دنیا از 21 به 12 ارتقا می یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بنا داریم امسال با کمک گرفتن از طرح رونق تولید (طرحی که برای کمک به فعالان حوزه تولید مصوب شده است) فعالیت های صنعتی و تولید را در کشور به حد اعلای خود برسانیم.


وی با اشاره به اینکه بانک کشاورزی بهترین همکاری را برای رونق تولید در کشور داشته است افزود: از بانک ها انتظار داریم که امسال بیش از سال گذشته به حوزه تولید و صنعت کمک کنند.


فائو از برداشت ۷۳۰ هزار مترمکعب چوب صنعتی از جنگل های ایران در سال گذشته خبر داد. بر اساس این گزارش در سال 2014 بالغ بر 730 هزار مترمکعب چوب صنعتی از جنگل های ایران برداشت شده است که این رقم بیشتر از میزان برداشت چوب صنعتی در 98 کشور جهان بوده است.

به عبارت دیگر ایران از نظر میزان برداشت چوب صنعتی از جنگل های خود در رتبه 76 جهان قرار گرفته است.

چین بیشترین میزان برداشت چوب صنعتی از جنگل های خود را دارد. این کشور با برداشت 138 میلیون مترمکعب چوب در سال 2014 رتبه نخست جهان را از این نظر به خود اختصاص داده است. برزیل با برداشت 97 میلیون مترمکعب و آمریکا با برداشت 95.4 میلیون مترمکعب به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.

رتبه صنعتی تولید چوب ایران در جهان

فائو در ادامه گزارش خود از ثبات برداشت چوب صنعتی از جنگل های ایران طی سه سال گذشته خبر داده است. بر اساس این گزارش در سال های 2013 و 2012 نیز سالانه 730 هزار مترمکعب چوب صنعتی از جنگل های ایران برداشت شده است.